"grand setting" — Słownik kolokacji angielskich

grand setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetne ustawienie
  1. grand przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Director Coninx describes the film as "A small story in a grand setting".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo