"govern one's use" — Słownik kolokacji angielskich

govern one's use kolokacja
Popularniejsza odmiana: govern the use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rządzić czyjś wykorzystanie
  1. govern czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But who will govern the use of the power to control natural forces?

    Podobne kolokacje: