"gorgeous setting" — Słownik kolokacji angielskich

gorgeous setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyborne ustawienie
  1. gorgeous przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On balance, however, this remained a lovely evening, not least because of the gorgeous setting.

    Podobne kolokacje: