"gone altogether" — Słownik kolokacji angielskich

gone altogether kolokacja
Popularniejsza odmiana: go altogether
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty razem
  1. go czasownik + altogether przysłówek
    Luźna kolokacja

    You can't think how much I go through in my mind from it altogether.

    Podobne kolokacje: