"go precisely" — Słownik kolokacji angielskich

go precisely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź dokładnie
  1. go czasownik + precisely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The parade would not, if Michelle's friends had their way, go precisely as expected.

    Podobne kolokacje: