BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"gladly pay" — Słownik kolokacji angielskich

gladly pay kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chętnie zapłać
  1. pay czasownik + gladly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    And there are those who will gladly pay to play.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo