"give a bag" — Słownik kolokacji angielskich

give a bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj torbę
  1. give czasownik + bag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The woman gave her some change and a bag with the flask in it.

    Podobne kolokacje: