PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"gips" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gips" po polsku

gips

obrazek do "cast" po polsku Short arm cast Julia's leg cast obrazek do "plaster" po polsku pressing plaster onto exposed obrazek do "gypsum" po polsku Gypsum Photos
rzeczownik
 1. cast , ** , plaster cast ,
  • gips (unieruchamiający złamaną kończynę)
   Is her leg in a cast? (Czy ona ma nogę w gipsie?)
   Remember you have a cast on your leg, and you're full of painkillers. (Pamiętaj, że masz nogę w gipsie i jesteś pełen środków przeciwbólowych.)
 2. plaster , * , także: plaister ScoE
 3. gypsum
 4. dried gypsum  
 5. stookie , także: stooky    ScoE

"gips" — Słownik kolokacji angielskich

plaster cast , kolokacja
 1. plaster rzeczownik + cast rzeczownik = gips (unieruchamiający złamaną kończynę)
  Luźna kolokacja

  As a plaster cast is applied, it expands by approximately %.

podobne do "gips" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gips" po angielsku

rzeczownik
gastric inhibitory peptide , GIP (skrót) = żołądkowy peptyd hamujący (peptyd hamujący wydzielanie żołądkowe)
czasownik

powered by  eTutor logo