"get several work" — Słownik kolokacji angielskich

get several work kolokacja
Popularniejsza odmiana: get work
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać kilka pracować
  1. get czasownik + work rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We only get half as much work done each day.

    Podobne kolokacje: