"get several points" — Słownik kolokacji angielskich

get several points kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej kilka punktów
  1. get czasownik + point rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She looked up into his eyes to make sure he was getting her point.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo