PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"get officials" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get officials" po angielsku

official Photo General Carter Od lewej: 1) funkcjonariusz
rzeczownik
 1. urzędnik, urzędniczka, funkcjonariusz, oficjel [policzalny]
  She is a government official. (Ona jest rządowym urzędnikiem.)
  This official is very rude. I will file a complaint. (Ta urzędniczka jest bardzo niegrzeczna. Złożę skargę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. oficjalny (formalny, publiczny)
  This is an official statement of our company. (To oficjalne oświadczenie naszej firmy.)
  He admitted to causing an accident in an official speech. (Przyznał się do spowodowania wypadku w oficjalnej przemowie.)
  zobacz także: formal
 2. oficjalny (zatwierdzony przez władze)
  The signature makes this document official. (Podpis sprawia, że ten dokument jest oficjalny.)
  This is an official document, we can't change it now. (To jest oficjalny dokument, nie możemy go już zmienić.)
 3. urzędowy
  This sounds like some official jargon. (To brzmi jak jakiś urzędowy żargon.)
  I got an official letter and I'm too scared to open it. (Dostałem urzędowy list i boję się go otworzyć.)
 4. oficjalny (publiczny)
  We are making this project official. (Robimy z tego projektu sprawę oficjalną.)
  I want to organize an official meeting with our president. (Chcę zorganizować oficjalne spotkanie z naszym prezydentem.)
 5. oficjalny (wybrany do reprezentowania kogoś lub czegoś, np. logo)
  This is the official emblem of our company. (To jest oficjalny symbol naszej firmy.)
  My boss wants me to be an official representative of our country at that conference. (Mój szef chce, żebym był oficjalnym reprezentantem naszego kraju na tej konferencji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get officials" — Słownik kolokacji angielskich

get officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć urzędnicy
 1. get czasownik + official rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  It might take an election year to get elected officials to focus on the problem.