"get names" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get names" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
 1. imię, nazwa (osoby), imię i nazwisko [COUNTABLE]
  Her name is Kate Smith. (Nazywa się Kate Smith.)
  What's your name? -John. (Jak się nazywasz? -John.)
  "Name" potocznie funkcjonuje jako "imię" lub "imię i nazwisko", ale zwykle na pytanie "What's your name?" odpowiadamy imieniem. Jeśli chcemy kogoś przedstawić z imienia i nazwiska, powiemy "His/her name is...". Pytania "What's your name?" zazwyczaj nie tłumaczymy dosłownie, gdyż brzmi to nienaturalnie w języku polskim.
 2. nazwa (miejsca, przedmiotu) [COUNTABLE]
  I like this restaurant, but I can't remember its name. (Lubię tę restaurację, ale nie mogę sobie przypomnieć jej nazwy.)
  It's a popular name. (To jest popularna nazwa.)
  Do you remember the name of that store? (Pamiętasz nazwę tamtego sklepu?)
  What's the name of this university? (Jak nazywa się ten uniwersytet?)
  Tell me the name of the street. (Powiedz mi, jak się nazywa ta ulica.)
 3. imię (reputacja) [SINGULAR]
  I won't let you sully my good name, Betty! (Nie pozwolę ci kalać mojego dobrego imienia, Betty!)
  My good name is at stake! (Moje dobre imię jest zagrożone!)
  link synonim: reputation
 4. nazwa, marka informal [COUNTABLE]
  "What is your favourite name?" "Puma." ("Jaka jest twoja ulubiona marka?" "Puma.")
  This name is overpriced. (Ta marka jest zbyt droga.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. nazywać [TRANSITIVE]
  We'll name our son Daniel. (Nazwiemy naszego syna Daniel.)
  Who named this island? (Kto nazwał tą wyspę?)
  The company was named after its founder. (Firma była nazwana po jej założycielu.)
 2. nadawać imię, nazywać [TRANSITIVE]
  How did you name your dog? (Jak nazwaliście waszego psa?)
  We named our dog Barca. (Nadaliśmy naszemu psu imię Barca.)
 3. wymieniać, wskazywać z nazwiska [TRANSITIVE]
  Name five things you like about yourself. (Wymień pięć rzeczy, które w sobie lubisz.)
  There's no need to name these people. We all know them. (Nie ma potrzeby wymieniać tych ludzi z nazwiska. Wszyscy ich znamy.)
 4. wybierać, mianować [TRANSITIVE]
  I name you my knight. (Mianuję cię moim rycerzem.)
  The king named 5 knights. (Król mianował 5 rycerzy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. nadawać imię, nadawać nazwę [TRANSITIVE]
  I will call this dog Rufus. (Nazwę tego psa Rufus.)
  We have to name our new rabbit. (Musimy nadać imię naszemu nowemu królikowi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. członkowie syndykatu Lloyd's British English slang [PLURAL]

"get names" — Słownik kolokacji angielskich

get names kolokacja
Popularniejsza odmiana: get one's name
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostać imiona
 1. get czasownik + name rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Every time I see her she's got a new middle name for herself.

  Podobne kolokacje: