"get laid off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get laid off" po angielsku

get laid off

czasownik
 1. zostać zwolnionym z pracy
phrasal verb
 1. wyrzucać kogoś, zwalniać kogoś (z pracy)
  The boss told me he would lay me off if I came to work late once again. (Szef powiedział, że wyrzuci mnie z pracy jeżeli jeszcze raz przyjdę spóźniony.)
  You can't lay me off, I am the daughter of the boss. (Nie możesz mnie zwolnić, jestem córką szefa.)
 2. zwolnić kogoś z pracy na pewien okres (ponieważ chwilowo nie ma dla niego pracy)
phrasal verb
 1. zwalniać pracowników
  to dismiss an employee from a job due to a lack of work

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. być zwolnionym
  to be put out of work for a short period of time or terminated permanently (usually because your employer is facing financial difficulties)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo