"get entertainment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get entertainment" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Fabulous entertainment
rzeczownik
 1. rozrywka (np. filmy, telewizja, widowiska artystyczne) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  We will find some entertainment for you. (Znajdziemy dla ciebie jakąś rozrywkę.)
  Television is a great source of entertainment. (Telewizja jest świetnym źródłem rozrywki.)
  That habit of hers gave me all sorts of entertainment. (Ten jej nawyk dostarczył mi sporo rozrywki.)
 2. przyjmowanie, podejmowanie (np. gości) formal [UNCOUNTABLE]
  Guests entertainment is time-consuming. (Przyjmowanie gości jest czasochłonne.)
  I will be in charge of the entertainment of our guests. (Ja będę odpowiedzialny za przyjmowanie naszych gości.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "get entertainment"

czasownik
entertain = zabawiać, bawić +2 znaczenia

"get entertainment" — Słownik kolokacji angielskich

get entertainment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostać rozrywka
 1. get czasownik + entertainment rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Try getting daily entertainment for anything less than that.