"get any work" — Słownik kolokacji angielskich

get any work kolokacja
Popularniejsza odmiana: get work
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań jakąkolwiek pracę
  1. get czasownik + work rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I haven't been able to get your work out of my mind since.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo