"geological setting" — Słownik kolokacji angielskich

geological setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): geologiczne ustawienie
  1. geological przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The geological setting of the valley is attributed to late Precambrian, early Paleozoic eras.