"geologic setting" — Słownik kolokacji angielskich

geologic setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): geologiczne ustawienie
  1. geologic przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Myrmekite can appear in many different rock types and different geologic settings.

    Podobne kolokacje: