PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"generally oppose" — Słownik kolokacji angielskich

generally oppose kolokacja
Popularniejsza odmiana: generally opposed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnie sprzeciw się
  1. oppose czasownik + generally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He generally opposed the king's war policies but in vain.