PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"generally opposed" — Słownik kolokacji angielskich

generally opposed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnie sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + generally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He generally opposed the king's war policies but in vain.