"general response" — Słownik kolokacji angielskich

general response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechna odpowiedź
  1. general przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, the general response to the film was mixed.

powered by  eTutor logo