"general coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólny koordynator
  1. general przymiotnik + coordinator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Between 2001 and 2004 he served as the general coordinator of his party.

powered by  eTutor logo