"gather for a book" — Słownik kolokacji angielskich

gather for a book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbierz się na książce
  1. gather czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He told other journalists that he was gathering material for a book on the history of Basra.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo