"gaszenie pożaru" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gaszenie pożaru" po polsku

"gaszenie pożaru" — Słownik kolokacji angielskich

fire fighting kolokacja
 1. fire rzeczownik + fighting rzeczownik = gaszenie pożaru
  Zwykła kolokacja

  Did you have any special instruction in first aid or fire fighting?

 2. fire rzeczownik + fight czasownik = gaszenie pożaru
  Luźna kolokacja

  Five two-day courses covering 10 basic fire fighting topics were developed.

  Podobne kolokacje:
fire suppression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gaszenie pożaru
 1. fire rzeczownik + suppression rzeczownik
  Silna kolokacja

  Years of fire suppression gave these other species the upper hand.

  Podobne kolokacje: