"gardening book" — Słownik kolokacji angielskich

gardening book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka ogrodnicza
  1. gardening rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Making a lawn, as any gardening book or groundsman will tell you, is dead easy.

    Podobne kolokacje: