"future violation" — Słownik kolokacji angielskich

future violation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe naruszenie
  1. future przymiotnik + violation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Institute was given fifteen days to identify the steps it would take to prevent future violations.

powered by  eTutor logo