"clear violation" — Słownik kolokacji angielskich

clear violation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyste naruszenie
  1. clear przymiotnik + violation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The boy was in clear violation of the gun ordinance.

    Podobne kolokacje: