"future series" — Słownik kolokacji angielskich

future series kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła seria
  1. future przymiotnik + series rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are no plans for any future series, though a video game taking place after the show was made.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo