"future round" — Słownik kolokacji angielskich

future round kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłość naokoło
  1. future przymiotnik + round rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mid-ranked teams hope for a draw against a peer to improve their chances of reaching future rounds.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo