PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"future intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła interwencja
  1. future przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Still, Resolution 982 provided the legal framework for any future intervention in Russia's affairs.