"future effect" — Słownik kolokacji angielskich

future effect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły efekt
  1. future przymiotnik + effect rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It will be ignored, just like Frank Field's warning on the future effects of the raid on the private pensions.

    Podobne kolokacje: