"future decision" — Słownik kolokacji angielskich

future decision kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła decyzja
  1. future przymiotnik + decision rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This provides the individual a way to make future decisions based on their internal foundation of the past.

powered by  eTutor logo