"future classic" — Słownik kolokacji angielskich

future classic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły klasyk
  1. future przymiotnik + classic rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The program aired top-rank first-run movies and other future classics from Hollywood, as well as foreign films.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo