"future cash" — Słownik kolokacji angielskich

future cash kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła gotówka
  1. future przymiotnik + cash rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They claim to look instead at future cash flows to stockholders.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo