"future assignment" — Słownik kolokacji angielskich

future assignment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe zadanie
  1. future przymiotnik + assignment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In Ceylon he underwent jungle training, a valuable asset for future assignments.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo