ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"funny video" — Słownik kolokacji angielskich

funny video kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawne video
  1. funny przymiotnik + video rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It s a funny video and a great song!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo