"funny sound" — Słownik kolokacji angielskich

funny sound kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny dźwięk
  1. funny przymiotnik + sound rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She tried to whistle, and made a funny sound.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo