"funny sitcom" — Słownik kolokacji angielskich

funny sitcom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny sitcom
  1. funny przymiotnik + sitcom rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A properly polished and funny sitcom.

    Podobne kolokacje: