ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"funny script" — Słownik kolokacji angielskich

funny script kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny scenariusz
  1. funny przymiotnik + script rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I enjoyed each episode a lot with a funny script and set of characters, excellent observational acting and good production values.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo