PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"funny scene" — Słownik kolokacji angielskich

funny scene kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna scena
  1. funny przymiotnik + scene rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the movie, those are some of the sickest and funniest scenes.