"funny riff" — Słownik kolokacji angielskich

funny riff kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny riff
  1. funny przymiotnik + riff rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He later wrestles with whiteness in a funny riff that begins with ambivalence about Justin Timberlake and ends with a subtle wardrobe malfunction.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo