"funny remark" — Słownik kolokacji angielskich

funny remark kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna uwaga
  1. funny przymiotnik + remark rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Willy, who is black, seems to find this the funniest remark he's ever heard.

powered by  eTutor logo