"funny portrayal" — Słownik kolokacji angielskich

funny portrayal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawne przedstawienie
  1. funny przymiotnik + portrayal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In "Baghdad Cafe," for example, his last movie before "City Slickers," he offered a sensitive, funny portrayal as a retired Hollywood set painter turned primitive artist.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo