BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"funny noise" — Słownik kolokacji angielskich

funny noise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny hałas
  1. funny przymiotnik + noise rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I could hear some funny noises coming from the choir.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo