BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"funny movie" — Słownik kolokacji angielskich

funny movie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny film
  1. funny przymiotnik + movie rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But from the way they were talking this is going to be one funny movie.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo