ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"funny monologue" — Słownik kolokacji angielskich

funny monologue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny monolog
  1. funny przymiotnik + monologue rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Dispensing with her theatrical signature numbers, she weaves 16 songs new to her repertory into a funny running monologue of her adventures in and out of show business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo