ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"funny creature" — Słownik kolokacji angielskich

funny creature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna istota żywa
  1. funny przymiotnik + creature rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They're funny creatures, brown or white; birth and death are what they love.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo