"funny coincidence" — Słownik kolokacji angielskich

funny coincidence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny zbieg okoliczności
  1. funny przymiotnik + coincidence rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Just another one of those funny coincidences that dot your career, Willie, hey?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo