"funny car" — Słownik kolokacji angielskich

funny car kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny samochód
  1. funny przymiotnik + car rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The first funny cars were built in the mid-1960s.

    Podobne kolokacje: