PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"funny caption" — Słownik kolokacji angielskich

funny caption kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny podpis
  1. funny przymiotnik + caption rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We'll be back next week with another great video and even funnier captions!

    Podobne kolokacje: