"funny cameo" — Słownik kolokacji angielskich

funny cameo kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna kamea
  1. funny przymiotnik + cameo rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Simon Crerar of The Times also listed Hamill's performance as one of the thirty-three funniest cameos in the history of The Simpsons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo